از lovir چه می خواهید؟!
(24.03%) 230
عکس های عاشقانه
(20.58%) 197
شعرهای عاشقانه
(11.59%) 111
تک بیتی های ناب وعاشقانه
(15.15%) 145
داستان های عاشقانه
(15.56%) 149
آهنگهای عاشقانه
(13.06%) 125
اس ام اس های عاشقانه

تعداد شرکت کنندگان : 957