از lovir چه می خواهید؟!
(24.14%) 232
عکس های عاشقانه
(20.70%) 199
شعرهای عاشقانه
(11.55%) 111
تک بیتی های ناب وعاشقانه
(15.08%) 145
داستان های عاشقانه
(15.50%) 149
آهنگهای عاشقانه
(13.00%) 125
اس ام اس های عاشقانه

تعداد شرکت کنندگان : 961